0
வடமாகாண வேலையற்ற பட்டதாரிகள்
இன்று யாழ் மாவட்ட செயலகத்திற்கு முன்னாள் கவனயீர்ப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.!!!

வடமாகாண வேலையற்ற பட்டதாரிகள்
இன்று யாழ் மாவட்ட செயலகத்திற்கு முன்னாள் கவனயீர்ப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

மேலும் பட்டதாரிகளின் வேலை இல்லா பிரச்சினை தொடர்பான குறைகளை கேட்டறிய கல்வி  இராஜாங்க அமைச்சர் கெளரவ விஜயகலா மகேஸ்வரன் அவர்கள் கவனயீர்ப்பு போராட்டம் இடம்பெற்ற பகுதிக்கு நேரடியாக கலந்துகொண்டிருந்தார்.

Post a Comment

 
Top