0
கொழும்பு அரசியல் சூடு பிடிக்க ஆரம்பித்துள்ளது.அடுத்தது என்ன நடக்க போகிறது??? பரபரப்பான இச்  சூழ்நிலையில் இச் சந்திப்புக்கள் எதனை உணர்த்தி நிற்கிறது என்ற பலத்த கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.இச் சந்திப்புகளை அடுத்து வெளிவரும் செய்திகளுக்காய் காத்திருங்கள்.....

Post a Comment

 
Top