0
இலங்கை அரசாங்க வேலைவாய்ப்பு.!!!🔘இலங்கை வங்கி | Bank of Ceylon

🔘 கீழ்வரும் வெற்றிடங்களை நிரப்புவதற்க்கு   நாடு முழுவதும் விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன  அதன் கல்வி மற்றும் ஏனைய விபரங்கள்

✔️1.நூலக உதவியாளர்| Assistant Librarian

•சம்பள அளவுதிட்டம்:- 65,995/=

🔘விண்ணப்ப முடிவு திகதி:-30.08.2019


Post a Comment

 
Top