0
நூல் வெளியீட்டு விழா - அன்பழகி கஜேந்திராவின் அமுதப்பிரவாகம்.!!!


அன்பழகி கஜேந்திரா எழுதிய
 "" அமுதப்பிரவாகம்"" நூல் வெளியீட்டு விழா 10.08.2019 மு.ப.10.00 மணிக்கு மன்னார் நகர மண்டபத்தில் இடம்பெறவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Post a Comment

 
Top